Startdato teori, personbil

Teori i TILST, Blomstervej 6, 1.sal (i gavlen)

🚗 💭 Torsdag 27.02. kl. 16.30-19.30, UGEhold teori 8 uger, hver torsdag.
🚗 💭 Onsdag 18.03. kl. 16.30-19.30, UGEhold teori 8 uger, hver onsdag.
🚗 💭 Tirsdag 21.04. kl. 16.30-19.30, UGEhold teori 8 uger, hver tirsdag.
🚗 💭 Onsdag 13.05. kl. 16.30-19.30, UGEhold teori 8 uger, hver onsdag.
🚗 💭💭 Mandag 08.06 kl. 16.30-19.30, TURBOhold , teori i 4 uger, hver mandag og torsdag – KØREKORT INDEN SOMMERFERIEN!
🚗 💭💭 Mandag 10.08 kl. 16.30-19.30, TURBOhold , teori i 4 uger, hver mandag og torsdag – KØREKORT på 4-5 uger!
🚗 💭 Onsdag 12.06. kl. 16.30-19.30, UGEhold teori 8 uger, hver onsdag.

Kom glad! Vi glæder os til at møde dig!

Når du tilmelder dig kan du få en bekræftelse på tilmelding på sms, hvis du oplyser dit mobilnr. Ønsker du ikke en sms bekræftelse skriv da køreskolens mobilnr. 21181042 i stedet for dit eget nr.
Spørgsmål? Skriv mail til info@thomas-dall.dk eller ring 21181042 (læg besked hvis vi ikke svarer)

“Lovpakken” kr. 11.900,-
Lovpligtig undervisning kat. B dækker:
Ubegrænset teori (max. 1 år)
Manøvrebane; 4 lektioner inkl. transport og instruktion.
16 kørelektioner á 45 min.
Køreteknisk anlæg; 4 lektioner inkl. transport og instruktion.
Pris på “lovpakken” forudsætter at man følger den obligatoriske undervisning.
Ønsker du at få adgang til 3 måneders online teoriprøver samt teoriundervisning / videoer så er prisen kr. 12.100,- (gældende fra den 10.11.19, gælder ikke for de elever, der har tilmeldt sig før denne dato).
Alle oplyste priser er inkl. 25% moms

Yderligere udgifter til køreskolen:
Kørelektioner á 45 min. 550,-
Leje af skolevogn til køreprøve 700,-

Yderligere udgifter til andre:
Prøvegebyr til Borgerservice kr. 600,-
Færdselsrelateret førstehjælp ca. kr. 500,-
Motorattest (lægeerklæring) ca. kr. 450,-
Pasfoto ca. kr. 100,-

Faktura:
Fakturaer fra Køreskolen sendes til den mailadresse du oplyste ved tilmelding.
Betalingsbetingelser er Netto kontant (ved modtagelse af faktura) .
Ønsker du afdragsordning på den obligatoriske undervisning bedes du kontakte os.
Faktura vedr. ekstra kørelektioner / billeje til køreprøve betales inden køreprøven.
Vi fakturerer dig løbende, hvis du kører flere kørelektioner end 16 lektioner.
Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os retten til at aflyse hold.

Listepriser, ved køb af enkelt ydelser (gælder fra 1.3.2019)
Ubegrænset teori (max 1 år) kr. 4.000,-
Teori pr. gang kr. 500,-
Manøvrebane; 4 lektioner inkl. transport & instruktion kr. 1.800,-
16 kørelektioner á 45 min. kr. 8.800,-
Kørelektion á 45 min. kr. 550,- (600,- fra 1.2.20)
Bil-leje praktisk prøve 700,- (800,- fra 1.2.20)
Køreteknisk anlæg; 4 lektioner inkl. transport & instruktion 1.800,-
Administration kr. 1.000,-

Rabat:
Evt. rabatter / tilbud i køreskolen kan ikke kombineres.

Generhvervelse:
Inden du kommer til os skal du gå på Borgerservice:
– Du skal udfylde ansøgning om kørekort.
– Medbring kørekort (eller pas hvis du ikke har kørekort).
– Medbringe Alkohol, Narko & Trafik (ANT-bevis) hvis det er frakendelse som følge af alkohol /narko.
På Borgerservice bestiller du en teoriprøve og betaler prøvegebyret på 890 kr.
Du kan købe en kode til online teoriprøver samt teoribog.

Kørselsforbud:
Hvis du mister kørekortet indenfor de første 3 år, skal du gennemføre særlig køreundervisning.
Mindst 8 teorilektioner og 8 kørelektioner – al undervisning skal være gennemført inden du kan godkendes på Borgerservice.
Prøvegebyr (til Borgerservice) 890,-
Teoriforløb og 8 kørelektioner 5.600,-
Leje af skolevogn til køreprøve 700,-

Afbud til køretime:
Skal meddeles senest 24 timer før ellers betales der fuld pris.

Tilmelding / framelding:
Når du har tilmeldt dig et kørekort forløb hos os, er din tilmelding bindende. Det vil sige, at du som udgangspunkt er forpligtet til at betale for alt lovpligtig undervisning.
Du skal derfor hurtigst muligt og senest 14 dage før startdato framelde dig et evt. hold.
Kan vi få afsat din plads til anden elev inden start, skal du så vidt muligt intet betale, dog forbeholder vi os ret til at modregne et administrationsgebyr på kr. 1.000,-.
Hvis du afbryder et undervisningsforløbet inden du har modtaget al obligatorisk undervisning, tilbagebetales indbetalt beløb kun efter nærmere aftale, forbrugt undervisning beregnes ud fra listepriser, hertil et administrationsgebyr på kr. 700,-

Skat:
Beløb over samlet kr. 10.000,- inkl. moms skal afregnes elektronisk.
Se de nye regler vedr. digital betaling på SKATs hjemmeside.